Så mye sparer du på å stumpe røyken

Røyking er en av de større helsemessige utfordringene i samfunnet, men det er også en veldig stor økonomisk byrde for mange. Selv om stadig færre røyker i Norge, og da spesielt blant de yngre, så hover tobakksindustrien og regjeringen (i form av avgifter) store summer hvert eneste år på tobakk og sigaretter. Vet du egentlig hvor mye det betyr for din egen lommebok at du røyker? Vi ser på hvor mye du kan spare ved å stumpe røyken.

Så mye koster det å røyke

Hvert eneste år stiger prisene på sigaretter og tobakk, og sammenlignet med for ti år siden har det blitt betraktelig mer kostbart med røykprodukter. Hvor mye det koster å røyke avhenger naturligvis av mengden du røyker daglig, hvilke produkter du bruker og lignende. Men gjennomsnittlige tall og undersøkelser gir oss allikevel et visst bilde av hvor mye du kan spare per måned.

Røyker du 10 sigaretter daglig, så kan du spare hele 1240 kroner i måneden. Røyker du en 20-pakning om dagen, så er innsparingen naturligvis det dobbelte (2480 kroner). Storrøykere som ligger på 30 sigaretter om dagen, vil spare hele 3720 kroner i måneden på å stumpe røyken.

Det utgjør 43 800 norske kroner i løpet av ett år!

Hvordan stumpe røyken

Beløpene du ser ovenfor bør i seg selv være en god grunn til å stumpe røyken for godt. Pengene kan man for eksempel sette av til noe som motiverer, for eksempel reise. Er man to stykker som røyker i et forhold, så er det ikke usannsynlig at man sparer mellom 40 000 til 50 000 kroner årlig på å stumpe røyken. Sett av pengene du egentlig ville ha brukt på røyk på en egen konto, og du vil finne langt større gleder i det du kjøper deg for disse i stedet for tobakk og sigaretter.

Andre gode årsaker til å stumpe røyken

De helsemessige fordelene er naturligvis gode grunner til å stumpe røyken for godt. Det vil gjøre godt både for deg selv – og de rundt deg. Visste du at gevinstene kommer allerede etter 20 minutter? Da vil pulsen synke, mens blodsirkulasjonen vil bli bedre allerede etter åtte timer. Ett døgn etter du tok din siste sigarett synker risikoen for at du skal få hjerteinfarkt. Og etter tre døgn (72 timer) er kroppen blitt nikotinfri. Det skal altså ikke mer til – selv om prosessen kan virke lang …

Tips til hvordan unngå inkasso

Inkassosaker er dessverre et økende problem her til lands. Ubetalte regninger blir ikke bare dyrere når de går til inkasso, de kan også ende opp som betalingsanmerkninger til slutt. Slike anmerkninger får konsekvenser i flere sammenhenger. Blant annet er det nesten umulig å ta opp lån, vanskelig å få mobilabonnement og lignende ordninger der enten varer eller tjenester skal anskaffes på kreditt. Her er tipsene som gjør deg i stand til å unngå inkasso.

Unngå hele problemstillingen

Først og fremst bør du selvsagt unngå å komme i en situasjon der inkasso blir en realitet. De fleste inkassosaker dreier seg om kredittkjøp i en eller annen form. Bruker du kun penger du har, og unngår kredittkjøp, ender det aldri med sene betalinger eller inkassosaker. Lær deg å budsjettere dersom du synes det er vanskelig å holde oversikt over pengebruken.

Prioriter kredittkortregningene

Folk med økonomisk disiplin henter en del fordeler når de bruker kredittkort til varekjøp og tjenester. Et kredittkort gir deg bedre beskyttelse mot feil og svindel, sammenlignet med for eksempel et debetkort. I tillegg kan du oppnå gunstige og unike rabatter. Trikset er å alltid betale regninga i tide, samt sørge for at du faktisk har pengene det dreier seg om. Går kredittkortbruken over styr, og det tar lang tid før du får gjort opp, havner du kanskje i en inkassosak. Prioriter å betale kredittregninger i tide. Om du ikke klarer hele beløpet (slik at du unngår rentebelastningen), betal minimumsbeløpet i tide. Er det også vanskelig, ta kontakt med kredittselskapet og prøv å få til en ordning.

Ikke ha postkasseangst!

Mange med dårlig økonomi og mange krav, utvikler en viss porsjon ubehag med bare det å åpne postkassa. Regninger som hoper seg opp er aldri hyggelig å forholde seg til. Sørg likevel for å ta tak i situasjonen, åpne brevene og merk deg frister for innbetaling. Betaling i tide, eller dialog før fristen går ut, er en av nøklene for å unngå inkasso og det som verre er.

Betal andre regninger i tide

Mottar du en regning som er legitim, sørg for å betale den i tide. Husk at selv om regninga ikke ender i inkasso, vil treghet med betaling kunne innvirke på din kredittscore, noe som igjen fører til dårligere renter på blant annet forbrukslån, samt du kan få vanskeligheter i andre sammenhenger.

Klag eller bestrid i tide

Det hender folk mottar urettmessige regninger for varer eller tjenester de ikke har bestilt. Om noe slikt inntreffer bør du henvende deg skriftlig til kreditor og bestride kravet. For å kunne gjøre dette må du ha en saklig grunn. Mottar du varer du har bestilt, der det er feil og klagegrunnlag på varen, gjør det samme, samt returner varen til kreditoren så snart du har anledning.

Krav mot umyndige personer

Har du barn eller ungdom under 18 år? Personer som ikke er myndige har ikke anledning til å handle på kreditt, med mindre foresatte har underskrevet på bestillingen. Send varene i retur og sørg for å begrunne det skriftlig.

Sjekk at kravet er korrekt

Ikke betal en regning eller et inkassokrav med en gang, dersom du er usikker på om beløpet stemmer. Sjekk om prisen er riktig (du bør ha mottatt en kvittering, uansett hvilken varetype det gjelder).

Er inkassosalæret riktig?

Dersom en manglende betaling er videresendt til et inkassoselskap, sjekk at selskapet forholder seg til retningslinjene for inndrivelsen av beløpet. Dette kan du gjøre på inkasso.no, som er interesseorganisasjonen for norske inkassobyråer. Husk at du skal ha mottatt inkassovarsel før de har anledning til å sende deg en betalingsoppfordring med tilhørende kostnader.

prov-a-prutePrøv å prute

Det lønner seg å være ærlig med både kreditor og inkassoselskap. Du kan prøve å forhandle ned rentene eller gebyrene på gjelden i enkelte tilfeller, direkte med kreditoren. Har saken allerede havnet hos inkassoselskapet, bør du også se om du kan få til en ordning der. Om du ikke får gehør for en reduksjon i kostnadene tilknyttet gjelden, kan du prøve å få til en betalingsplan som du har økonomi til å håndtere. I så fall er det viktig at du overholder det dere blir enige om.

Nødløsningen er refinansiering

Om du har store beløp som er i ferd med, eller gått til inkasso, kan det være en løsning å refinansiere gjelda før den blir unødvendig mye dyrere. Får du et lån med lavere renter og kostnader, kan du ta opp dette og innfri gjelda som er blitt et problem. Du blir ikke gjeldfri, men du kan unngå større utgifter, samt unngå inkassoproblematikken og eventuelle betalingsanmerkninger. Du trenger ikke nødvendigvis refinansiere gjennom en bank. Enkelte arbeidsgivere kan yte lån, det samme kan kanskje foreldre eller andre privatpersoner.

Veien ut av betalingsvansker

Saker som har havnet til inkasso, fordyrer det opprinnelige kravet. Hvor mye ekstra kostnader avhenger av hvilke verdier det er snakk om, og hvor lenge det tar før du gjør opp. Refinansiering er også en løsning i slike tilfeller. Er beløpet uhåndterlig ut i fra inntektene dine, kan du få gratis økonomisk rådgivning i den kommunen du bor. I enkelte tilfeller kan en gjeldsordning være veien ut, selv om dette er et ganske drastisk skritt å gå til.

Kilder:

https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Drive/Regnskap-og-revisjon/Purring-og-inkasso/

Refinansiering av kredittkort

Det er mer og mer vanlig å bruke kredittkort som betalingsmiddel. Ulempen med kortbruken er at en del personer bruker kredittkortet ukritisk. Som betalingsmiddel er disse kortene veldig nyttige, men de bør benyttes riktig. Uheldigvis har mange nordmenn gått i den såkalte «luksusfella», ofte på grunn av kredittgjeld. Det kan være en fornuftig løsning å refinansiere kredittkortgjeld om den begynner å bli høy.

Gjeld fra kredittkort er dyrt

De fleste kredittkort har et rentenivå på mellom 20% og 30%. Rentene beregnes for all utestående kreditt, etter at den rentefrie perioden opphører. Denne perioden er som regel på cirka 50 dager, alt avhengig av hvilket kort du har. Rentefritaket her gjelder kun for kjøp av tjenester og varer, og ikke for kontantuttak. Som kontantuttak regnes også eventuelle betalinger på posten.

Dersom du for eksempel skylder 50 000 kroner til et kredittkortselskap, og denne gjelda ikke nedbetales i form av avdrag i et år, vil kostnadene beløpe seg til 12 500 kroner med en effektiv kredittkortrente på 25%. Det tilsvarende beløpet på et forbrukslån uten sikkerhet kan være nede i rundt 5 000 kroner (effektive renter på rundt 10%) om du har en fordelaktig kredittscore, og sjelden høyere enn 8 000 til 9 000 kroner (renter på rundt 17%). Differansen er med andre ord betydelig.

Kredittgjeld fra flere kort

Regnestykket blir enda verre om gjelda er større, eller du har gjeld fra flere kredittkort. Da kan du legge på alle gebyrene for månedlige innbetalinger. Gitt at disse ofte er på rundt 50 kroner hver, blir det årlig 600 kroner per kort. Med tre kredittkort er summen 1 800 kroner bare i de månedlige gebyrene. Kommer det purregebyrer på toppen av dette, øker summen med enda mer.

Det store inkasso-spøkelset

Høy kredittgjeld fører mange ut i en rekke inkassosaker. Om ikke gjelda var dyr nok fra før, blir den ofte helt uhåndterlig for mange det øyeblikket kredittselskapet ser seg nødt til å opprette en inkassosak. Der baller kostnadene på seg i rekordtempo, og det blir enda verre å komme seg økonomisk på fote igjen. Om du ikke klarer å få kontroll på dette tidspunktet, ender ofte slike saker med betalingsanmerkninger og rettslig inndriving av gjelda. Det kan få alvorlige økonomiske konsekvenser i lang tid fremover.

Refinansiering med forbrukslån

Om du ikke klarer å kvitte deg med gjeld fra kredittkort, anbefales det at du ser på muligheten for refinansiering. Det vil si at du tar opp et lån som brukes til å betale ned hele eller deler av den aktuelle kredittgjelden. De som eier egen bolig kan ha muligheten til å bake slik gjeld inn i boliglånet sitt. Har man ikke egen bolig eller andre formuesgjenstander som kan brukes som sikkerhet, er usikret forbrukslån en løsning. Disse er noe dyrere enn boliglån, men de slår som regel kredittgjeld ned i støvlene når det kommer til lavere kostnader. Du kan lese mer om ulike tilbydere her: http://www.refinansiere.net/artikler/refinansiering-av-kredittkort/

Refinansiering på dagen

Gjeld fra kredittkort som ikke har endt med betalingsanmerkning enda, kan løses på dagen med et forbrukslån. Den eneste forskjellen på et refinansieringslån og et forbrukslån, er at du oppgir hvor og hvilken gjeld du vil refinansiere når du søker. I tillegg gir du banken som låner deg pengene, fullmakt til å betale ut gjelda på dine vegne. Fordi saksgangen på slike lån er svært rask, kan du i beste fall løse en slik krise på dagen, og det tar sjelden mer enn to eller tre dager totalt. Dermed kan du unngå både økte kostnader, og eventuelle betalingsanmerkninger. Personer som er i faresonen for slik utvikling av personlig gjeld, bør reagere så raskt de kan.

Banker og lånemeglere

De aller fleste banker som tilbyr forbrukslån, vil også gi deg lån til refinansiering av kredittkortgjeld. De eneste du strengt tatt ikke trenger å søke hos, er de bankene som utelukkende tilbyr mikrolån eller de minste og dyreste smålånene. Banker som OPP Finans og Nordax har forbrukslån som kan brukes til refinansiering, helt opp til en halv million kroner. Det samme gjelder Bank Norwegian, som også har lav aldersgrense og fleksible betalingsordninger.

Du kan også benytte deg av dyktige lånemeglere som Finansa og Tjenestetorget. Sistnevnte tilbyr også hjelp til refinansiering for personer som allerede har betalingsanmerkninger. Det anbefales at man bruker noen minutter ekstra på å innhente flere tilbud, også når man skal refinansiere. Målet er alltid å finne det billigste lånetilbudet, og til dette formålet er lånemeglere svært nyttige. Glem ikke at refinansiering gir rett til fradrag på selvangivelsen.