Så mye sparer du på å stumpe røyken

Røyking er en av de større helsemessige utfordringene i samfunnet, men det er også en veldig stor økonomisk byrde for mange. Selv om stadig færre røyker i Norge, og da spesielt blant de yngre, så hover tobakksindustrien og regjeringen (i form av avgifter) store summer hvert eneste år på tobakk og sigaretter. Vet du egentlig hvor mye det betyr for din egen lommebok at du røyker? Vi ser på hvor mye du kan spare ved å stumpe røyken.

Så mye koster det å røyke

Hvert eneste år stiger prisene på sigaretter og tobakk, og sammenlignet med for ti år siden har det blitt betraktelig mer kostbart med røykprodukter. Hvor mye det koster å røyke avhenger naturligvis av mengden du røyker daglig, hvilke produkter du bruker og lignende. Men gjennomsnittlige tall og undersøkelser gir oss allikevel et visst bilde av hvor mye du kan spare per måned.

Røyker du 10 sigaretter daglig, så kan du spare hele 1240 kroner i måneden. Røyker du en 20-pakning om dagen, så er innsparingen naturligvis det dobbelte (2480 kroner). Storrøykere som ligger på 30 sigaretter om dagen, vil spare hele 3720 kroner i måneden på å stumpe røyken.

Det utgjør 43 800 norske kroner i løpet av ett år!

Hvordan stumpe røyken

Beløpene du ser ovenfor bør i seg selv være en god grunn til å stumpe røyken for godt. Pengene kan man for eksempel sette av til noe som motiverer, for eksempel reise. Er man to stykker som røyker i et forhold, så er det ikke usannsynlig at man sparer mellom 40 000 til 50 000 kroner årlig på å stumpe røyken. Sett av pengene du egentlig ville ha brukt på røyk på en egen konto, og du vil finne langt større gleder i det du kjøper deg for disse i stedet for tobakk og sigaretter.

Andre gode årsaker til å stumpe røyken

De helsemessige fordelene er naturligvis gode grunner til å stumpe røyken for godt. Det vil gjøre godt både for deg selv – og de rundt deg. Visste du at gevinstene kommer allerede etter 20 minutter? Da vil pulsen synke, mens blodsirkulasjonen vil bli bedre allerede etter åtte timer. Ett døgn etter du tok din siste sigarett synker risikoen for at du skal få hjerteinfarkt. Og etter tre døgn (72 timer) er kroppen blitt nikotinfri. Det skal altså ikke mer til – selv om prosessen kan virke lang …

Tips til hvordan unngå inkasso

Inkassosaker er dessverre et økende problem her til lands. Ubetalte regninger blir ikke bare dyrere når de går til inkasso, de kan også ende opp som betalingsanmerkninger til slutt. Slike anmerkninger får konsekvenser i flere sammenhenger. Blant annet er det nesten umulig å ta opp lån, vanskelig å få mobilabonnement og lignende ordninger der enten varer eller tjenester skal anskaffes på kreditt. Her er tipsene som gjør deg i stand til å unngå inkasso.

Unngå hele problemstillingen

Først og fremst bør du selvsagt unngå å komme i en situasjon der inkasso blir en realitet. De fleste inkassosaker dreier seg om kredittkjøp i en eller annen form. Bruker du kun penger du har, og unngår kredittkjøp, ender det aldri med sene betalinger eller inkassosaker. Lær deg å budsjettere dersom du synes det er vanskelig å holde oversikt over pengebruken.

Prioriter kredittkortregningene

Folk med økonomisk disiplin henter en del fordeler når de bruker kredittkort til varekjøp og tjenester. Et kredittkort gir deg bedre beskyttelse mot feil og svindel, sammenlignet med for eksempel et debetkort. I tillegg kan du oppnå gunstige og unike rabatter. Trikset er å alltid betale regninga i tide, samt sørge for at du faktisk har pengene det dreier seg om. Går kredittkortbruken over styr, og det tar lang tid før du får gjort opp, havner du kanskje i en inkassosak. Prioriter å betale kredittregninger i tide. Om du ikke klarer hele beløpet (slik at du unngår rentebelastningen), betal minimumsbeløpet i tide. Er det også vanskelig, ta kontakt med kredittselskapet og prøv å få til en ordning.

Ikke ha postkasseangst!

Mange med dårlig økonomi og mange krav, utvikler en viss porsjon ubehag med bare det å åpne postkassa. Regninger som hoper seg opp er aldri hyggelig å forholde seg til. Sørg likevel for å ta tak i situasjonen, åpne brevene og merk deg frister for innbetaling. Betaling i tide, eller dialog før fristen går ut, er en av nøklene for å unngå inkasso og det som verre er.

Betal andre regninger i tide

Mottar du en regning som er legitim, sørg for å betale den i tide. Husk at selv om regninga ikke ender i inkasso, vil treghet med betaling kunne innvirke på din kredittscore, noe som igjen fører til dårligere renter på blant annet forbrukslån, samt du kan få vanskeligheter i andre sammenhenger.

Klag eller bestrid i tide

Det hender folk mottar urettmessige regninger for varer eller tjenester de ikke har bestilt. Om noe slikt inntreffer bør du henvende deg skriftlig til kreditor og bestride kravet. For å kunne gjøre dette må du ha en saklig grunn. Mottar du varer du har bestilt, der det er feil og klagegrunnlag på varen, gjør det samme, samt returner varen til kreditoren så snart du har anledning.

Krav mot umyndige personer

Har du barn eller ungdom under 18 år? Personer som ikke er myndige har ikke anledning til å handle på kreditt, med mindre foresatte har underskrevet på bestillingen. Send varene i retur og sørg for å begrunne det skriftlig.

Sjekk at kravet er korrekt

Ikke betal en regning eller et inkassokrav med en gang, dersom du er usikker på om beløpet stemmer. Sjekk om prisen er riktig (du bør ha mottatt en kvittering, uansett hvilken varetype det gjelder).

Er inkassosalæret riktig?

Dersom en manglende betaling er videresendt til et inkassoselskap, sjekk at selskapet forholder seg til retningslinjene for inndrivelsen av beløpet. Dette kan du gjøre på inkasso.no, som er interesseorganisasjonen for norske inkassobyråer. Husk at du skal ha mottatt inkassovarsel før de har anledning til å sende deg en betalingsoppfordring med tilhørende kostnader.

prov-a-prutePrøv å prute

Det lønner seg å være ærlig med både kreditor og inkassoselskap. Du kan prøve å forhandle ned rentene eller gebyrene på gjelden i enkelte tilfeller, direkte med kreditoren. Har saken allerede havnet hos inkassoselskapet, bør du også se om du kan få til en ordning der. Om du ikke får gehør for en reduksjon i kostnadene tilknyttet gjelden, kan du prøve å få til en betalingsplan som du har økonomi til å håndtere. I så fall er det viktig at du overholder det dere blir enige om.

Nødløsningen er refinansiering

Om du har store beløp som er i ferd med, eller gått til inkasso, kan det være en løsning å refinansiere gjelda før den blir unødvendig mye dyrere. Får du et lån med lavere renter og kostnader, kan du ta opp dette og innfri gjelda som er blitt et problem. Du blir ikke gjeldfri, men du kan unngå større utgifter, samt unngå inkassoproblematikken og eventuelle betalingsanmerkninger. Du trenger ikke nødvendigvis refinansiere gjennom en bank. Enkelte arbeidsgivere kan yte lån, det samme kan kanskje foreldre eller andre privatpersoner.

Veien ut av betalingsvansker

Saker som har havnet til inkasso, fordyrer det opprinnelige kravet. Hvor mye ekstra kostnader avhenger av hvilke verdier det er snakk om, og hvor lenge det tar før du gjør opp. Refinansiering er også en løsning i slike tilfeller. Er beløpet uhåndterlig ut i fra inntektene dine, kan du få gratis økonomisk rådgivning i den kommunen du bor. I enkelte tilfeller kan en gjeldsordning være veien ut, selv om dette er et ganske drastisk skritt å gå til.

Kilder:

https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Drive/Regnskap-og-revisjon/Purring-og-inkasso/