Så mye sparer du på å stumpe røyken

Røyking er en av de større helsemessige utfordringene i samfunnet, men det er også en veldig stor økonomisk byrde for mange. Selv om stadig færre røyker i Norge, og da spesielt blant de yngre, så hover tobakksindustrien og regjeringen (i form av avgifter) store summer hvert eneste år på tobakk og sigaretter. Vet du egentlig hvor mye det betyr for din egen lommebok at du røyker? Vi ser på hvor mye du kan spare ved å stumpe røyken.

Så mye koster det å røyke

Hvert eneste år stiger prisene på sigaretter og tobakk, og sammenlignet med for ti år siden har det blitt betraktelig mer kostbart med røykprodukter. Hvor mye det koster å røyke avhenger naturligvis av mengden du røyker daglig, hvilke produkter du bruker og lignende. Men gjennomsnittlige tall og undersøkelser gir oss allikevel et visst bilde av hvor mye du kan spare per måned.

Røyker du 10 sigaretter daglig, så kan du spare hele 1240 kroner i måneden. Røyker du en 20-pakning om dagen, så er innsparingen naturligvis det dobbelte (2480 kroner). Storrøykere som ligger på 30 sigaretter om dagen, vil spare hele 3720 kroner i måneden på å stumpe røyken.

Det utgjør 43 800 norske kroner i løpet av ett år!

Hvordan stumpe røyken

Beløpene du ser ovenfor bør i seg selv være en god grunn til å stumpe røyken for godt. Pengene kan man for eksempel sette av til noe som motiverer, for eksempel reise. Er man to stykker som røyker i et forhold, så er det ikke usannsynlig at man sparer mellom 40 000 til 50 000 kroner årlig på å stumpe røyken. Sett av pengene du egentlig ville ha brukt på røyk på en egen konto, og du vil finne langt større gleder i det du kjøper deg for disse i stedet for tobakk og sigaretter.

Andre gode årsaker til å stumpe røyken

De helsemessige fordelene er naturligvis gode grunner til å stumpe røyken for godt. Det vil gjøre godt både for deg selv – og de rundt deg. Visste du at gevinstene kommer allerede etter 20 minutter? Da vil pulsen synke, mens blodsirkulasjonen vil bli bedre allerede etter åtte timer. Ett døgn etter du tok din siste sigarett synker risikoen for at du skal få hjerteinfarkt. Og etter tre døgn (72 timer) er kroppen blitt nikotinfri. Det skal altså ikke mer til – selv om prosessen kan virke lang …